Pomoc psychologiczna dla młodzieży – co warto wiedzieć?

Psychologowie zajmujący się badaniem rozwoju człowieka nazywają okres adolescencji kryzysem rozwojowym. Jest to kryzys konieczny do przejścia, w innym wypadku rozwój zostanie zahamowany i pozostanie się „psychologicznym” dzieckiem. 

Natomiast sama nazwa odnosi się do pojawiających się w tym okresie różnorodnych zmian, wyzwań i trudności emocjonalnych, z jakimi mierzy się dorastający człowiek.

Młodzież musi radzić sobie z problemami związanymi z tożsamością, relacjami z rówieśnikami, presją szkoły oraz zmianami hormonalnymi.  W niektórych sytuacjach pomoc psychologa może być konieczna, aby poradzić  sobie z tymi trudnościami. 

W niniejszym artykule przyjrzymy się różnym aspektom pomocy psychologicznej dla młodzieży oraz temu, jakie korzyści może ona przynieść.

Pomoc psychologiczna dla młodzieży to szeroki obszar praktyki psychologicznej, który obejmuje różnorodne podejścia i metody pracy, dostosowane do specyficznych potrzeb oraz charakterystyki rozwojowej młodej osoby.  Jest to między innymi:

Indywidualna psychoterapia młodzieży

Pomoc psychologiczna dla młodzieży często obejmuje indywidualne sesje psychoterapeutyczne, podczas których młoda osoba ma możliwość rozmowy z wykwalifikowanym psychoterapeutą na temat swoich problemów, emocji i doświadczeń. 

Podczas tych sesji młodzież ma możliwość:

Wyrażać emocje

Terapeuta zapewnia bezpieczne i poufne środowisko, w którym młodzież może otwarcie wyrażać swoje emocje, myśli i uczucia. To daje im możliwość zrozumienia swoich reakcji emocjonalnych i pracę nad ich regulacją.

Budować samoświadomość

Sesje terapeutyczne mogą pomóc młodzieży lepiej zrozumieć siebie, swoje pragnienia, wartości, umiejętności i ograniczenia. To może prowadzić do samoakceptacji i rozwoju osobistego.

Rozwiązywać problemy

Terapeuta pomaga młodzieży zidentyfikować i zrozumieć problemy, z którymi się borykają, oraz wspiera ich w poszukiwaniu skutecznych strategii radzenia sobie.

Pracować nad relacjami 

Terapeuta może pomóc młodzieży w lepszym zrozumieniu dynamiki relacji z innymi oraz w nauce zdrowych wzorców komunikacji i budowania bliskich więzi.

Grupowa psychoterapia dla młodzieży

Jest to forma terapii, w której młodzi ludzie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, wzajemnie wspierać się i uczyć od siebie nawzajem. Korzyści z terapii grupowej mogą obejmować:

Wsparcie rówieśnicze

Grupa może stanowić bezpieczne i wspierające środowisko, w którym młodzież może dzielić się swoimi problemami i otrzymywać wsparcie od rówieśników, którzy przechodzą przez podobne doświadczenia.

Rozwój umiejętności społecznych

Terapia grupowa może pomóc młodzieży w nauce umiejętności komunikacyjnych, współpracy, rozwiązywania konfliktów oraz budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji z innymi.

Zmniejszenie poczucia izolacji

Dla niektórych młodych ludzi uczestnictwo w grupie może pomóc w zmniejszeniu poczucia izolacji i samotności poprzez doświadczenie wspólnoty i zrozumienie, że nie są sami w swoich trudnościach.

Wzajemne uczenie się

Grupa może stanowić miejsce, w którym młodzież może uczyć się od siebie nawzajem, wymieniać doświadczeniami i perspektywami oraz wzajemniemotywować do zmiany i rozwoju.

Edukacja i trening umiejętności społecznych i umiejętności radzenia sobie ze stresem

Pomoc psychologiczna dla młodzieży może również obejmować edukację i trening umiejętności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi, jak również rozwijanie zdrowych nawyków i strategii samoopieki. Taka forma wsparcia może zawierać elementy treningu radzenia sobie ze stresem i z trudnymi emocjami czy rozwijania umiejętności komunikacyjnych, trening asertywności oraz lepszego radzenia sobie z konfliktami i w relacjach z innymi.  

Rodzinna psychoterapia

Pomoc psychologiczna dla młodzieży często obejmuje także terapię rodzinna, która ma na celu wsparcie całej rodziny w radzeniu sobie z trudnościami młodego członka rodziny.

Psychoterapia rodzinna może poprawić komunikację pomiędzy członkami rodziny, rozwiązaniu konfliktów, które mogą być pomiędzy nimi, a takżę wzmocinć poczucie wzajemnego zrozumienia. Terapeuta może pomóc rodzicom w zrozumieniu problemów, z którymi boryka się ich dziecko, oraz w znalezieniu skutecznych strategii radzenia sobie i wspierania młodzieży. Rodzina może razem z terapeutą poszukiwać rozwiązań problemów młodzieży oraz ustalać wspólne cele i strategie działania, które będą sprzyjać zdrowemu funkcjonowaniu całej rodziny. Terapia rodzinna  może przyczynić się do wzmocnienia więzi rodzinnych, budowania zaufania i wsparcia między członkami rodziny oraz stworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska dla młodego członka rodziny.

Jakie trudności mogą skłaniać osoby w okresie dojrzewania oraz ich rodziców do szukania pomocy psychologicznej?

Problemy emocjonalne

Młodzież często doświadcza silnych emocji, takich jak lęk, smutek, czy złość, które mogą być trudne do zrozumienia i do poradzenia sobie z nimi . Terapeuci pomagają młodym osobom w identyfikacji i wyrażaniu swoich emocji oraz w budowaniu zdrowych strategii radzenia sobie.

Trudności w relacjach z rówieśnikami

W okresie dorastania relacje z rówieśnikami mogą być źródłem wielu wyzwań i konfliktów. Terapeuci pomagają młodzieży w nauce umiejętności komunikacyjnych, budowaniu zdrowych relacji oraz radzeniu sobie z konfliktami.

Presja szkolna

Wysoka presja szkolna, nadmiar obowiązków, czy trudności z nauką mogą być źródłem stresu i frustracji dla młodzieży. Terapeuci pomagają młodym osobom w radzeniu sobie ze stresem szkolnym oraz w budowaniu zdrowych nawyków i strategii uczenia się.

Problemy rodzinne

Konflikty w rodzinie, rozwody, czy problemy w relacji z rodzicami mogą znacząco wpływać na emocjonalne i psychologiczne dobrostan młodzieży. Terapeuci pracują zarówno z młodzieżą, jak i z rodziną, aby poprawić komunikację, zrozumienie i relacje w rodzinie.

Trudności z tożsamością i orientacją seksualną

W okresie dorastania młodzi ludzie często zastanawiają się nad swoją tożsamością, orientacją seksualną i rolą społeczną. Terapeuci pomagają młodzieży w procesie samopoznania, akceptacji siebie oraz budowaniu zdrowej tożsamości.

W pracy z młodzieżą terapeuci często wykorzystują różnorodne metody i techniki, dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Może to być między innymi:

Terapia poznawczo-behawioralna, która koncentruje się na zmianie myślenia i zachowań, które mogą być szkodliwe dla zdrowia psychicznego młodej osoby, a także pomaga młodzieży w zrozumieniu i zmianie negatywnych przekonań i wzorców myślenia, które mogą być przyczyną problemów emocjonalnych.

Trening umiejętności społecznych, który skupia się na poprawie umiejętności komunikacyjnych, budowaniu zdrowych relacji oraz radzeniu sobie z konfliktami w relacjach.

Terapia psychodynamiczna, która koncentruje się na zrozumieniu głębszych, nieświadomych motywacji i konfliktów, które mogą być przyczyną problemów emocjonalnych.

Podsumowując pomoc psychologiczna dla młodzieży jest niezwykle istotna, ponieważ okres dorastania może być czasem pełnym trudności i wyzwań emocjonalnych. Psycholog  lub psychoterapeuta pomaga młodym osobom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, rozwijaniu zdrowych relacji, budowaniu samoświadomości oraz w osiąganiu osobistego rozwoju i dobrego samopoczucia. Dlatego ważne jest, aby młodzi ludzie mieli dostęp do wsparcia psychologicznego, gdy tylko tego potrzebują, oraz aby otoczyć ich opieką, zrozumieniem i wsparciem w trudnych momentach. Jeżeli Twoje dziecko doświadcza trudności, które Cię niepokoją i nie potraficie sobie z nimi poradzić samodzielnie, to nie wahaj się skorzystać z profesjonalnej pomocy. 
Marta Laskowska - Nowara psycholog psychoterapeuta Warszawa Wola

autor: Marta Laskowska-Nowara
psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Podobne wpisy