Sylwia Kwiatkowska

psycholożka, psychoterapeutka (tylko stacjonarnie)

Specjalizuję się w:

  • psychoterapii indywidualnej osób dorosłych
  • psychoterapii młodzieży od 13 r. ż.
  • pomocy psychologicznej w kryzysach emocjonalnych
  • wsparciu osób cierpiących na depresję i zaburzenia lękowe
  • pomocy w kontekście problemów okołorodzinnych

O specjaliście

Jestem psychologiem, absolwentką 5-letnich studiów psychologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin” Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie. W swojej pracy integruję dwa podejścia: psychodynamiczne i systemowe. Pracuję z osobami znajdującymi się w kryzysie emocjonalnym wynikającym m.in. z problemów okołorodzinnych, doświadczaniach przemocy w rodzinie, żałoby po stracie bliskiej osoby.

W pracy terapeutycznej kieruję się standardami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty. Uczestniczę w regularnych superwizjach.

Zarezerwuj wizytę