Marta Laskowska-Nowara - psycholog - psychoterapia Warszawa

Marta Laskowska-Nowara

psycholożka, psychoterapeutka (tylko stacjonarnie)

Specjalizuję się w:

 • psychodynamicznej psychoterapii indywidualnej osób dorosłych
 • psychoterapii młodzieży od 13 r. ż.
 • pomocy psychologicznej w kryzysach emocjonalnych
 • pracy z osobami z zaburzeniami osobowości
 • wsparciu osób cierpiących na depresję i zaburzenia lękowe

O specjaliście

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. 

Ukończyłam studia na kierunku społeczna psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. 
Dodatkowo odbyłam szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej prowadzone przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w:

 • Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie,
 • Ośrodku Oparcia Społecznego oraz Fundacji „Zdrowie”,
 • Warszawskim Towarzystwie Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi,
 • podczas staży w szpitalach psychiatrycznym –  w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • oraz jako wolontariusz w Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa „Nasz Dom”.

Od roku 2020 pracuję w gabinecie psychoterapeutycznym, oferując psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych oraz młodzieży od 13 roku życia. Najważniejsza jest dla mnie atmosfera życzliwości i zrozumienia. Staram się tworzyć relacje terapeutyczne oparte na empatii i  poczuciu bezpieczeństwa niezależnie od rodzaju trudności i sytuacji życiowej osoby, która się do mnie zgłasza. 

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji oraz nieustannie podnoszę jej jakość, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i sympozjach dotyczących tematyki pomocy psychologicznej i psychoterapii. Kieruję się zasadami kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

Zarezerwuj wizytę